Monthly Archives: Tháng Ba 2016

Thời gian sửa chữa cáp quang biển AAG bị chậm 9 ngày
  • 9
    Th3

Thời gian sửa chữa cáp quang biển AAG bị chậm 9 ngày

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet cho biết, dự kiến sự cố rò nguồn điện của tuyến cáp quang biển AAG sẽ được sửa chữa hoàn tất vào ngày 9/3/2016. Tuy nhiên, một thông báo mới nhất của đơn vị vận hành tuyến cáp quang này cho hay phải đến ngày 18/3/2016 thì AAG mới sửa xong....

Read More